پیشگیری یک راهبرد منطقی درجلوگیری اعتیاد است

دكتر رضازاده رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور گفت: پیشگیری از اعتیاد یک راهبرد منطقی،عالمانه رو به جلو و مقرون به صرفه در جلوگیری از آن است.

آخرین اخبار

تبلیغات