ریاست عالی دانشگاه پیام نور استان اصفهان:

دانشگاه پیام نور ورزنه ظرفیت بالایی در افزایش رشته دارد

ریاست عالی دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه ای که در منطقه وجود دارد پیام نور ورزنه از واحدهای خوب پیام نور می باشد.

در دانشگاه پیام نور ورزنه انجام شد:

جمع دانشجویان جدیدالورود در شهر کبوتران سفید

در سال تحصیلی جدید دردانشگاه پیام نور ورزنه بیش از 200نفر دانشجو در رشته های مختلف پذیرفته شده اند.

ریاست دانشگاه پیام نور ورزنه:

محرومیت مضاعف و قطع رگ حیاتی مردم شرق اصفهان آنها را از وظیفه دینی خود باز نمی دارد

ریاست دانشگاه پیام نور ورزنه گفت: مردم شرق اصفهان علی رغم همه سختی ها و بی عدالتی هایی که تا الان به آنها شده است حضور چشمگیر خواهند داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات