تا سال 2030 میلادی؛

ششمین بیماری مهلک جهان کنترل می شود

دکتر رسولی نژاد گفت: ششمین بیماری مهلک جهان قرار است تا سال 2030 با تدابیر ویژه و اقدام متخصصان کنترل شود.

آخرین اخبار

تبلیغات