رییس دانشگاه آزاد هرند:

9دی نقطه پایانی بر قانون گریزی است

رییس دانشگاه آزاد هرند گفت: حماسه 9دی خاطره خوبی را برای مردم گذاشت و نقطه پایانی بر قانون گریزی در کشور بود.

آخرین اخبار

تبلیغات