رئیس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان خبر داد:

درآمدزایی به سبک کشت گیاهان دارویی در منازل شرق اصفهان

رئیس انجمن گیاهان دارویی استان اصفهان گفت: افراد با ورود به کشت گیاهان دارویی می توانند در سطح کم درامد زیاد برای خود کسب کرده و با آموزش صحیح بتوانند در ارز آوری کشور نقش آفرینی کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات