عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان:

چاپ مقاله مشکلی از کشور حل نخواهد کرد/ تحقیقات کاربردی نیازی که در دانشگاه احساس می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خواسگان گفت: اگر ملاک اصلی دانشگاه ها چاپ مقاله محسوب شود ماحصلی جز افت علمی در زمینه تحقیقات کاربردی و عدم رفع مشکلات کشور به دست دانشگاهیان به دنبال ندارد.

آخرین اخبار