استاد جمال جمالی

معماری خانواده: با پای لنگ نمی توان مسابقه داد

انسان اختیار دارد؛ فرزند عزیزتان را اگر تربیت درست نکنید مشکل پیش می آید. مسائل خانواده را ساده در نظر نگیرید. اگر اشتباهی صورت بگیرد ممکن است مشکل پیش بیاید و سالیان سال طول بکشد و بعد می گویید مشاوره ها به درد نمی خورد…

آخرین اخبار

تبلیغات