در کارگروه تخصصی سلامت شهرستان اصفهان مطرح شد؛

نظارت بر کشتار بهداشتی دام در عید قربان قوت می گیرد

رئیس اداره دامپزشکی استان اصفهان از تشکیل کمیته ساماندهی کشتار ویژه عید قربان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات