رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

قانون اجازه حضور یکی از مَحارم در اتاق زایمان ابلاغ شد/کم بودن خطاهای پزشکی کشور نسبت به نُرم جهانی

دکتر اصغری حضور یکی از محارم در کنار مادران در حال زایمان را عاملی برای افزایش روحیه و احساس آرامش آنان عنوان کرد و افزود: قانون اجازه حضور یکی از محارم در اتاق زایمان به تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی ابلاغ شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان منصوب شد

دکتر عباسعلی جوادی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان منصوب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات