اخوان بیطرف:

نظارت نمایندگان بر خودشان زیاد ملموس نیست/ قانون همواره فصل الخطاب است

مباحث نظارتی همیشه خوب و ارزشمند است چرا که نوعی بازدارندگی و شفاف سازی در کار و عمل هر فرد یا نماینده در پی دارد که مردم نیز به یقین این مهم را می پسندند.

آخرین اخبار

تبلیغات