اخوان در بین کشاورزان شرق اصفهان:

مخالفت ما انتقال آب از استان اصفهان به دیگر استان ها می باشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای طرح هایی دادرسی کنیم که به انجام نرسیده است.

همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه در اصفهان/ عکس

همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه در اصفهان/ عکس

اخوان در افتتاح شورای حل اختلاف صنف کشاورزی شهرستان اصفهان:

اعتبار اختصاص داده شده به مردم اصفهان جهت مخالف مالیلات گرفته شده از مردم است

دکتر اخوان گفت: در حالی که استان اصفهان در ردیف اول پرداختی مالیات می باشد ولی متاسفانه در دریافت اعتبار در آخرین رقم استان ها می باشد.

آخرین اخبار