نایب رئیس شورای شهر اصفهان خبر داد:

پیش بینی دو پردیس فرهنگی در شهر اصفهان

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: حرکت شورا پیرامون مسائل فرهنگی ایجاد پردیس فرهنگی و فرهنگ سرای تخصصی بانوان در سال آینده است.

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

نگاه ملت با چشم دل حماسه ی 9 دی را آفرید

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: ملت در برابر کسانی که قصد لطمه زدن به نظام را دارند محکم به میدان خواهد آمد.

نائب رییس شورای شهر اصفهان:

موازی کاری ارگان ها اوقات فراغت جوانان را حل نمی کند

نائب رییس شورای شهر اصفهان گفت: اگر هر ارگانی خود به تنهایی در بحث اوقات فراغت گام بر دارد و برنامه ای مجزا را اجرا کند مسلما نمی توانیم نتیجه ای مثبت در پایان تعطیلات تابستان و بحث اوقات فراغت داشته باشیم.

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان:

جوانان را قبل از ورود به گرداب اعتیاد دریابیم

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اشتغال جوان را به نحوی قرار دهیم که برای پر کردن وقت ارزشمند ش به سمت قلیان و کشیدن های تفریحی مواد مخدر نرود و زمانی از خواب بیدار شویم که سخت مواد مخدر جوان ما را در بر گرفته است.

نائب رییس شورای شهر اصفهان

نگرش جدیدی به مناطق گردشگری شرق اصفهان داشته باشیم

نائب رییس شورای شهر اصفهان گفت: آثار تاریخی در شرق اصفهان نشان از تمدن قدیم مردمان این منطقه است که متاسفانه توجهی به این امر نشده است.

گفتگو با دکتر شریعتی:

مشکلات شرق اصفهان را با سرمایه گذاری در زمینه ی اشتغال کم تر کنیم

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: خشکسالی عامل بیکاری بر مردم شرق اصفهان شده است که با دعوت از سرمایه گذاران صنعتی می توان زمینه ی اشتغال زایی برای جوانان این منطقه را فراهم کرد.

کنترل و نظارت بر بازار رفاه نسبی خانواده هاست

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: : مسلما کاهش تحریم ها اثرات خوبی را بر بازار می گذارد و دولت با نظارت بالاتر و کنترل بازار می تواند تا حدی مسائل تورمی را رفع کند.

نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

محکم تر از هر سال شعار مرگ بر آمریکا سر می دهیم

نایب رئیس شورای شهر اصفهان گفت: محکم و راسخ در سایه ی ولایت فقیه شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهیم.

آخرین اخبار

تبلیغات