ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آمادگی در جهت صدور مجوز راه اندازی کلینیک شرق اصفهان را داریم

ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دیدار مسئولین شهر هرند گفت: ساخت بیمارستان شرق اصفهان جزء طرح های آینده است و در این راستا آمادگی دادن مجوز جهت راه اندازی کلینیک خصوصی در شرق اصفهان را داریم.

آخرین اخبار

تبلیغات