گزارش؛

احتكاركنندگان، دلال هستند يا توليدكننده؟/ مردم انبارهای احتکار کالا را معرفی کنند

تشدید احتکار در چند هفته گذشته موجب ایجاد مشکل در عرضه به بازار شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات