تصاویر دو قاضی متخلف منتشر شد

بعد از اتمام حجت و هشدار صریح و مهم رییس قوه قضائیه، پرونده دو قاضی متخلف پس از طی مراحل قانونی (دادگاه عالی صلاحیت قضات، دادگاه عالی تجدید نظر) با نام و مشخصات در جلسه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد امروز نیز عکس این قضات متخلف منتشر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات