معاون شهردار اصفهان

اجرای اقدامات عملی برای توسعه فرهنگ دوچرخه‌سواری در اصفهان/ دوچرخه‌های شهروندان رایگان تعمیر می‌شود

معاون شهردار اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با هدف ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری، از اواسط خرداد بهینه‌سازی ایستگاه‌های دوچرخه‌سواری در دستور کار قرار گرفته و دوچرخه‌های شهروندان اصفهانی رایگان تعمیر می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات