به بهانه مثبت اعلام شدن تست دوپینگ نعمت طالب پور

پهلوان یا ورزشکار؟ شاید هیچ کدام…

اپیدمی دوپینگ در ورزش کشورمان موجب شده تا پس از هر تورنمت و یا مسابقه ای باید انتظار این را داشته باشیم که این بار کدام ورزش و ورزشکار در دامن دوپینگ افتاده است.

آخرین اخبار