سالک: مردم مراقب دوقطبی سازی سیاسیون ورشکسته باشند

نماینده اصفهان در مجلس بر لزوم وحدت هر چه‌ بیشتر بین نیروهای انقلاب تأکید کرد و گفت: سیاسیون ورشکسته نباید با حمله به شورای نگهبان در جامعه دوقطبی کاذب ایجاد کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات