رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش اصفهان:

آسیب‌های اجتماعی توسط اولیای دانش‌آموزان شناسایی شود

رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اولیای دانش‌آموزان در شناسایی آسیب‌های اجتماعی جامعه باید دقت کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات