آیت الله مظاهری :

دوستی های نامشروع تربیت فرزند را به چالش کشانده است

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: دوستی های نامشروع بین زن و مرد، تربیت فرزند و مدیریت خانواده را به چالش کشانده است.

دختر و پسر نامحرم حق مباحثه علمی با یکدیگر را ندارند

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه نباید ارتباط بین نامحرم وجود داشته باشد، گفت: دختر و پسر نامحرم حق مباحثه علمی با یکدیگر را ندارند که این بستر ساز برای حضور شیطان است.

آخرین اخبار