تبیین گفتمان اهل جهنم جوادي-آملي

گفتگوی دوزخیان با همدیگر درباره چیست؟

حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیات 22 تا 40 سوره صافات درباره وضعیت بهشت و جهنم، اوضاع دوزخیان و گفتمان آنها با هم گفت…

آخرین اخبار

تبلیغات