امام جمعه اصفهان:

تأمین مسکن مستضعفان در دستور کار دولت‌ قرار گیرد

امام جمعه اصفهان گفت: تأمین مسکن مستضعفان در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گیرد و همه باید در این راستا با برنامه‌ریزی‌های مناسب اقدام کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات