از مجموع بیست و یک رإی؛

رضا امینی با سیزده رأی رئیس شورای شهر اصفهان شد

مراسم تحلیف اعضای جدید شورای شهر اصفهان با حضور فرماندار و دادستان استان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات