همزمان با هفته مهارت:

برگزاري كلاس هاي اموزشي مهارت هاي زندگي در بخش كوهپايه

بهزيستي كوهپايه دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي را در سال 94 از سر گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات