رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

قرآن کریم تنها کتاب جامع هدایت بشریت به شمار می‌آید

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در قرآن کریم اسراری وجود دارد که باید از آن برای رهائی از جهل استفاده کرد زیرا قرآن کتاب جامع هدایت بشریت است و سرنوشت انسان را تعیین می‌کند.

آخرین اخبار