در منطقه جرقويه عليا

دوره ضمن خدمت آموزگاران پايه سوم ابتدايي برگزار شد

دوره ضمن خدمت آموزگاران پايه سوم ابتدايي در دو درس هديه هاي آسماني و قرآن برگزار كرد.

شهر حسن آبادجرقویه علیا

برگزاری كلاسهاي ضمن خدمت فرهنگیان

كلاسهاي ضمن خدمت پايه سوم ابتدايي درمدرسه فاطميه شهرحسن آبا د با حضور فرهنگیان این رده در حال برگزاری می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات