دوره تئوری و عملی کلاسهای آتش نشانی شهر ورزنه:

فرزندان را آشنا به حوادث احتمالی آتش سوزی کنید

شهردار شهر ورزنه گفت: فرزندان را با حوادث غیر مترقبه آتش سوزی آشنا کنید تا در وقوع حوادث احتمالی آشنایی کامل داشته باشند و بتوانند سریعاً با این سازمان تماس بگیرند.

آخرین اخبار