با حضور دهیاران بخش مرکزی:

برگزاری دوره آموزش قراردادها و پیمان های دهیاری ها و روستا های بخش مرکزی

مدرس دانشگاه هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی با اصول قرارداد ها و تنظیم اجرای مالی عنوان کرد

آخرین اخبار

تبلیغات