رییس کمیته امداد کوهپایه خبرداد:

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از مرکز نیکوکاری شهر تودشک بازدید بعمل آورد

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از مرکز نیکو کاری شهر تودشک بخش کوهپایه و دوره آموزشی قلم زنی در حال اجرا در این مرکز بازدید نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات