مسئول آموزش اداره‌کل دامپزشکی اصفهان:

نخستین سامانه آزمون الکترونیکی سازمان دامپزشکی کشور در اصفهان طراحی شد

مسئول آموزش اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار در مجموعه سازمان دامپزشکی کشور، سامانه آزمون الکترونیکی در اداره‌کل دامپزشکی استان اصفهان طراحی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات