گزارشی درباره الگوی نادرست مصرف؛

مصرف گرایی؛ سندرومی که به جان ایرانی ها افتاده است

نه تنها کتاب های درسی دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه ها باید اصلاح شود بلکه این اصلاح باید قبل از آغاز دوران دبستان باشد و این امر به خصوص در طراحی های هوشمندانه در کارتون هایی که تولید و پخش می شود لحاظ گردد.

آخرین اخبار

تبلیغات