به روایت عکس:

عکس های دیده نشده از راهپیمایی دوران انقلاب شرق اصفهان در شهر هرند/ تصاویر

عکس های دیده نشده از تظاهرات و راهپیمایی های مردم هرند و شرق اصفهان در شهر هرند در زمان انقلاب که اثبات ارادت مردم این شهر و کل شرق اصفهان به نظام و ولایت است.

آخرین اخبار

تبلیغات