یک متخصص طب سنتی:

دود کردن اسپند به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می‌کند

دکتر حسین رضایی زاده گفت: دود کردن اِسپَند، کُندر و پوست خشک انار و بوهای خوشی چون لیمو، پرتقال و سیب به کاهش عوارض آلودگی هوا در این روزها کمک می کند.

یک متخصص طب سنتی مطرح کرد:

کاهش عوارض آلودگی هوا با دود کردن اِسپَند و بوییدن پرتقال

یک متخصص طب سنتی گفت: دودکردن اِسپَند , کُندر و پوست خشک انار و بوهای خوشی چون لیمو، پرتقال، سیب، به، زعفران، هل، دارچین، بهارنارنج به کاهش عوارض آلودگی هوا کمک می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات