قلیان هم می‌تواند وسیله درمانی باشد!

قلیان می تواند وسیله درمانی برای گرم مزاجان جهت رساندن دود دارو به اعماق ریه باشد.

بودجه ای که سیگاری ها دود می‌کنند

طرح تحول سلامت از اردیبهشت امسال با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی آغاز شد، هر چند هنوز این طرح در نیمه راه است و قضاوت درباره آن دشوار اما آغاز اصلاحات سلامت با چنین اعتباری ( اگر محقق شود) در حالی رخ می‌دهد که سیگاری‌ها معادل کل اعتبار آن را بی‌هیچ دغدغه‌ای دود می‌کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات