آیت الله ناصری در دیدار جامعه پزشکان اصفهان عنوان کرد:

«اطاعت از ولی فقیه» در اختلاف های سیاسی، راه آزادی در دنیا و آخرت/ محبت ورزیدن به دنیا سرچشمه هر گناهی است

حضرت آیت الله ناصری گفتند: هر گاه نامی از اختلاف و دو قطبی شدن و این گونه موارد در عرصه سیاسی کشور و جهان می شنوید، اطاعت محض از ولی فقیه را فراموش نکنید و بدانید این اطاعت باید همیشگی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات