در سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

شاخصه های معنایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران برخلاف دیگر نظام های سیاسی جهان، نظامی کاملاً مردمی و برآمده از رأی ملت است، لذا دوازدهم فروردین سال 1358 را باید روزاستقرار نظام مقدس اسلامی و شروع ملت گرایی و حاکمیت رأی ملت در پذیرش این نظام مقدس و مترقی محسوب نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات