المپیک ۲۰۱۶ - ریو

جایگاه سی‌ویکمی ایران در روز دوازدهم المپیک

عملکرد ورزشکاران کشورمان در روز دوازدهم المپیک ۲۰۱۶ ریو تأثیری بر جایگاه کشورمان در جدول توزیع مدال‌ها نداشت.

آخرین اخبار

تبلیغات