در دوازدهمین اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر:

آخرین فریادهای گاوخونی در سواحل اطلس پیچید

نام تلاب گاوخونی در دوازدهمین اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر در کشور اروگوئه واقع در آمریکای جنوبی توسط رضا خلیلی از دوستداران محیط زیست ورزنه برده شد تا بتوان قدمی مناسب در جهت احیای آن باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات