همراه با ورزش شرق اصفهان:

دهیاری گیشی بر بلندای مسابقات فوتسال جام در جام ضیافت نور ایستاد

قهرمانان 12 سالن برگزار کننده مسابقات فوتسال جام ضیافت در 3 هفته به مصاف هم رفتند تا تیمهای دهیاری گیشی و سپاهان جرقویه بتوانند گام به دیدار فینال این مسابقات بگذارند.

آخرین اخبار

تبلیغات