استاندار اصفهان:

روزانه 200 میلیون تومان یارانه در بخش بهداشت و درمان استان هزینه می‌شود

استاندار اصفهان با بیان اینکه روزانه مبلغ 200 میلیون تومان یارانه در بخش بهداشت و درمان استان هزینه می‌شود، گفت: تا پایان سال، 64 میلیارد تومان دیگر به‌حساب استان واریز می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات