طبق مصوبه مجلس

حذف یارانه ۳ دهک ثروتمند قطعی شد/ خانوارهای با ۵ فرزند استثنا شدند/ اختصاص یارانه حذف‌شدگان به ۴ گروه

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پْردرآمدها مشخص شد.

طبق مصوبه کميسيون تلفيق؛

یارانه 24 میلیون نفر حذف می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 95 از مصوبه این کمیسیون برای حذف یارانه نقدی 24 میلیون نفر در سال آینده خبر داد.

دلیل قطع یارانه نقدی برخی افراد

دولت بنا دارد که در سال جاری 6 میلیون نفر از افرادی که در لیست یارانه بگیران قرار داشته و از لحاظ درآمدی در دهک های بالای درآمدی قرار دارند،به تدریج شناسایی و نسبت به قطع یارانه آنها اقدام کند.

وزیر اقتصاد:

حذف یارانه پردرآمدها شروع شده است

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه فرآیند حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است، در عین حال گفت:‌ تعداد حذف شدگان از لیست یارانه بگیران قابل ملاحظه نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات