استاندار اصفهان؛

بودجه 96 استان اصفهان 10.5 درصد افزایش می یابد

استاندار اصفهان گفت: جمع بودجه عمومی استان اصفهان در سال 96 نسبت به سال 95، حدود 10.5 درصد افزایش نشان می دهد و البته مصارف نیز به همین نسبت افزایش یافته است.

آخرین اخبار

تبلیغات