هند کبوتر شبه جاسوس را در مرز پاکستان شکار کرد

مقامات هندی به دلیل هراس از نفوذ پاکستان در مرز با این کشور، کبوتری را در منطقه «پتهانکود» در ایالت شمالی پنجاب در هند شکار کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات