بنا بر اعلام آمار سرشماری سال گذشته؛

«اسدآباد» از توابع رامشه روستا شد

بنابر آمارگیری سال گذشته، اسد آباد از توابع روستای رامشه به جمع روستاهای منطقه جرقویه علیا پیوست.

در دهستان رامشه

برگزاری کلاسهای مهارت های کار آفرینی و کسب و کار

یک کار آفرین برای کسب و کاری موفق و مطمئن باید ازمهارت های کار آفرینی طرح کسب و کار آگاه باشد

آخرین اخبار

تبلیغات