گرامی داشت 13 آبان با لبیک یا حسین دانش آموزان شاهتوری

گرامی داشت 13 آبان در ایام محرم یادآور کشتار بیرحمانه دانش‌آموزان در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا بدست دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 است.

شاتور هیئت کجا برویم….

شاتور یکپارچه عزادار سالار شهیدان شد.

جلوی ضرر را هر وقت بگیری .....

کمای جوان 32 ساله ی شاتوری و اجرای طرح سرعت گیرهای بتنی

تردد بالا در برخی خیابان های اسلام آباد و حوادث پی در پی جاده ای، مسئولین روستا را بر آن داشت تا طرح سرعت گیرهای بتنی را اجرا کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات