مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان

نحوه نصب جان پناه بر دهانه‌های سی و سه پل در دست بررسی است

موضوع نصب جان‌پناه در سی و سه پل، موضوعی است که امید است با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان به نتیجه ای قابل تقدیر منتهی شود.

آخرین اخبار