رنگ سال چگونه انتخاب می شود؟ /بازی رنگ ها پشت ویترین های پوشاک

هر سال با نزدیک شدن ایام نوروز در فروشگاه های پوشاک یک رنگ به عنوان رنگ سال در پشت ویترین ها چشم نوازی می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات