بی کیفیت ترین خودروهای بهمن ماه اعلام شد

جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای داخلی در بهمن ماه در حالی منتشر شد که اطلاعاتی در مورد ارزشیابی کیفیت خودروی جدید ایران خودرو یعنی دنا منتشر نشده است.

آخرین اخبار