فکری در جهت حیات حیوانات کنیم

دُم زیبایی که دلیل مرگ است/ عکس

کشتن دو قلاده روباه و قرار دادن آنها بر روی تپه ای درهرند، تکرار صحنه‌های تکان دهنده کشتار هفت قلاده روباه را دوباره در ذهن مردم تداعی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات