رابطه بهار و قیامت

در تحویل سال که بهار است به خدا عرض می‌ کنیم: ای خدایی که دل‌ها را زیر و رو می‌ کنی، ای خدایی که چشم‌ها را زیر و رو می‌ کنی، ای خدایی که شب و روز را مدیریت می ‌کنی…

آخرین اخبار

تبلیغات